Kommunens svar på utmätning

Artikeln publicerades 13 januari 2023

Arvika kommun har mottagit ett utmätningsbeslut på knappt 3,1 miljoner kronor från kronofogden avseende en skuld till Robin Dalén utifrån en felaktig tredskodom från Värmlands tingsrätt.

Kommunen kommer nu att överklaga kronofogdens utmätningsbeslut till tingsrätten samt begära inhibition från tingsrätten. Om inhibition beviljas innebär det att tredskodomens verkställighet skjuts upp.

Skadeståndsmålet som utmätningsbeslutet är kopplat till är ännu inte avgjort i tingsrätten.

Bakgrund

I februari konstaterade Kommunstyrelsen att något formellt fel inte har begåtts av kommunens socialtjänst. Men, som Kommunstyrelse och representanter för medborgarna i Arvika, bad Kommunstyrelsen bröderna Karlsson och Dahlén om ursäkt för den utsatthet och de upplevelser som hela familjen upplevt och fortfarande upplever.

I slutet av sommaren lämnades en stämningsansökan mot Arvika kommun in till Värmlands tingsrätt från Robin Dahlén. I sitt svar yrkade Arvika kommun att skadeståndsanspråket skulle avvisas. Om det inte skedde yrkade kommunen på att anspråket skulle avslås med hänvisning till att socialtjänsten agerade inom sitt lagstadgade myndighetsuppdrag.

I oktober meddelades domen som innebar att Arvika kommun skulle betala skadestånd. Domskälet som uppgavs var att kommunen inte hade svarat i föreskriven ordning inom förelagd tid, en så kallad tredskodom.

Kort därefter meddelade Värmlands tingsrätt att tredskodomen hade tagits tillbaka. Tingsrätten hade då konstaterat att handlingarna kommit in och var stämplade i tid. Därmed skulle handläggningen av ärendet fortsätta.

I slutet av december mottog Arvika kommun ett krav från Robin Dalén via kronofogden som gällde en skuld på knappt 3,1 miljoner kronor utifrån den beslutade tredskodomen. Kommunen invände mot skulden med hänvisning till att skadeståndsmålet som skulden relaterade till, ännu inte var avgjort.

Hjälpte informationen på sidan dig?