2020-09-17

Kommunen polisanmäler

Efter att en kundsynpunkt från en medborgare i området Ingesund kommit in till kommunen, har Arvika kommun gjort en polisanmälan gällande brott mot miljöbalken och brott mot brottsbalken. Anmälan gäller olovlig användning av kommunens mark, olovlig vattenverksamhet och brott mot strandskyddsbestämmelser. Arvika kommun har även gjort en anmälan till Myndighetsnämnden som är kommunens tillsynsmyndighet.

vattenyta i solnedgång

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-09-17