Kommunen har fått krav

Artikeln publicerades 3 januari 2023

Arvika kommun har mottagit krav från Robin Dalén via Kronofogden som gäller en skuld på knappt 3,1 miljoner kronor. Kommunen bestrider skulden med hänvisning till att skadeståndsmålet som skulden relaterar till, ännu inte är avgjort.

Bakgrund

I februari konstaterade Kommunstyrelsen att något formellt fel inte har begåtts av kommunens socialtjänst. Men, som Kommunstyrelse och representanter för medborgarna i Arvika, bad Kommunstyrelsen bröderna Karlsson och Dahlén om ursäkt för den utsatthet och de upplevelser som hela familjen upplevt och fortfarande upplever.

I slutet av sommaren lämnades en stämningsansökan mot Arvika kommun in till Värmlands tingsrätt från Robin Dahlén. I sitt svar yrkade Arvika kommun att skadeståndsanspråket skulle avvisas. Om det inte skedde yrkade kommunen på att anspråket skulle avslås med hänvisning till att socialtjänsten agerade inom sitt lagstadgade myndighetsuppdrag.

I oktober meddelades domen som innebar att Arvika kommun skulle betala skadestånd. Domskälet som uppgavs var att kommunen inte hade svarat i föreskriven ordning inom förelagd tid, en så kallad tredskodom.

Kort därefter meddelade Värmlands tingsrätt att Tredskodomen hade tagits tillbaka. Tingsrätten hade då konstaterat att handlingarna kommit in och var stämplade i tid. Därmed skulle handläggningen av ärendet fortsätta.

Både Arvika kommun och advokat Stefan Lilliebäck som företräder Robin Dalén har bekräftat att handlingarna som låg till grund för treskodomen, som det nu krävda skadeståndet baseras på, var inskickade i tid.

Hjälpte informationen på sidan dig?