Kommunalt stöd till hållbart energisystem

Artikeln publicerades 21 mars 2023

Kommunkoncernen stöttar projekt för att utveckla ett hållbart enerigsystem för Värmland.

Energitillgång och elförsörjning är stora och viktiga frågor i dessa tider, inte minst för Värmland. Tillgång till hållbar energi är central både för samhälle, företag och privata hushåll. Det ger också konkurrensfördelar för att nya industrier och företag ska välja att etablera sig i Värmland.

Kommunledningsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 6 mars att bevilja Glava Energy Center 300 000 kronor för perioden 2023-2026 för ett projekt för att utveckla ett hållbart energisystem för Värmland genom smarta nät. Teknik i Väst medfinansierar med 300 000 kronor egentid under projekttiden, liksom Arvika Kraft med samma summa.

I projektet är det tänkt att en mängd regionala och lokala aktörer ska samverka mot gemensamma mål – till exempel elproducenter, eldistributörer, elkonsumenter, kommuner, offentliga aktörer, företag, organisationer och privathushåll.

Glava Energy Center kommer gå in med ansökan till regionalfonden i höst och fler kommuner och energibolag kommer att bjudas in för att delta.

Hjälpte informationen på sidan dig?