Kommunalt partnerskap med Kenya

När dricksvattenproduktionen fungerar som den ska i Moi´s Bridge, en kommun i Kenya, så kan de endast förse 50 % av invånarna med vatten. Tyvärr produceras mindre än så på grund av avbrott i produktionen. Vårt kommunala partnerskap med Uasin Gishu County syftar till att öka säkerheten i dricksvattenproduktionen. Projektet innebär att tillämpa en metod som vi använder i Sverige och i Arvika: kontinuitetsplanering. Projektperioden sträcker sig från juli 2019 till juli 2023 och första partnerskapsmötet hölls i Kenya i november hösten 2019. Mer information om projektet finns på webbplatsen.

Det kommunala partnerskapet är en internationell samarbetsform som finansieras helt av biståndsmedel från SIDA via ICLD. Partnerskapet syftar dels till att öka säkerheten i dricksvattenproduktionen i samhället Moi´s Bridge i Kenya, men också att vi tillsammans arbetar med demokratifrågor och bidrar i det globala arbetet med Agenda 2030. Om du vill veta mer om Arvika kommuns roll i svenskt bistånd finns den beskrivet i denna bild. Pdf, 274 kB.

I videon kan du höra Josefin Andersson, Peter Söderström och Kristina Bengtsson Nilsson berätta mer om projektet och deras upplevelser. Länk till annan webbplats.

Vattentäkt i Moi´s Bridge med människor i förgrunden

Bilden visar vattentäkten (floden) i Moi´s Bridge tagen under ett besök 2019.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-12-30