Lyssna på sidan Lyssna
2018-11-14

Klimatsmart att bygga i trä

Att bygga i trä är en klimatsmart idé - därför kommer Arvika snart att få en Träbyggnadsstrategi! Att tillverka trähus kräver mindre energi än andra materialslag. Trä är dessutom förnyelsebart och lagrar koldioxid - och i Sverige har vi mycket god tillgång på trä.

Syftet med Träbyggnadsstrategin är att öka träanvändningen vid nybyggnation och dokumentet ska vara vägledande för kommunkoncernen när man arbetar med egna byggprojekt eller detaljplaner. Kommunen ska också informera, rekommendera och tipsa om trä som konstruktionsmaterial vid sina kontakter med privata aktörer, arkitekter och byggherrar.

En ”träbyggnad” är inte samma sak som ett trähus utan kan beskrivas som ett byggnadsverk där det mesta av den vertikalt bärande konstruktionen är av trä. En ”träbyggnad” kan alltså vara en bro likväl som ett hus. Det behöver inte synas på en byggnad att den är en träbyggnad, utan träkonstruktionen kan vara gömd i väggarna.

Vi hade i mer än hundra år ett förbud i Sverige mot att bygga trähus högre än två våningar - i slutet av 1800-talet var det nämligen många storbränder i städerna. 1994 togs förbudet bort och sen dess har det utvecklats många lösningar för brandskydd och ljudisolering som gör att trä också passar för flervåningshus.

Enligt tidplanen ska Träbyggnadsstrategin antas av Kommunfullmäktige den 17 december.  

snickare

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-11-14