2020-07-03

Info till dig som företag

De regler som tillämpats vad avser hyresrabatter har upphört att gälla från och med den 30 juni 2020. Om du som företagare är hyresgäst hos kommun eller kommunala bolag har svårighet att betala hyran i tid, kan du höra av dig till oss för dialog.

Därutöver har företagen under perioden april – juni 2020 getts anstånd eller det har upprättats betalningsplaner för fakturor. Från 1 juli gäller att du som företagare även i dessa delar kan höra av dig till oss för dialog. Avser både kommun och kommunala bolag.

Vi kommer fortsatt betala våra leverantörsfakturor så snabbt som möjligt.

coronainfo

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-07-03