2021-01-08

Hur påverkas vattennivån utanför översvämningsskyddet?

Ett aktiverat översvämningsskydd påverkar vattennivåerna utanför skyddet endast marginellt. Detta då Kyrkvikens yta utgör ca 5% av Glafsfjordens och Byälvens totala yta utanför själva översvämningsskyddet.

De faktorer som framförallt styr översvämningsskyddets påverkan på vattennivåerna utanför skyddet är:

  • Översvämningens storlek.
  • Hur snabbt vattnet stiger.
  • Vid vilken nivå översvämningsskyddet stängs.
  • Hur mycket vatten som pumpas ut från Kyrkviken.

Effekten av ett aktiverat översvämningsskydd blir störst vid stora översvämningar med snabb stigningshastighet och påverkan kommer vara störst i Glafsfjorden, mindre i Gillberga och ännu mindre i Säffle.

Tidigare utredningar visar att om vi hade haft översvämningsskyddet på plats år 2000 hade nivåerna blivit ca 3-4 cm högre i Glafsfjorden. Vid ett värsta scenario, det vill säga en extremt stor översvämning med ett extremt snabbt förlopp (ett så kallat beräknat högsta flöde), skulle nivåerna i Glafsfjorden bli knappt 1 decimeter högre med översvämningsskyddet på plats jämfört med utan.

Du kan läsa mer om översvämningsskyddet och se länkar till utredningar på sidan Frågor och svar översvämningsskyddet.

Drönarbild över översvämningsskyddet

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-01-08