Lyssna på sidan Lyssna
2019-12-02

Höga vattennivåer

Just nu har vi höga vattennivåer i Glafsfjorden. Prognosen är att dessa kulminerar under tisdagen den 3 december för att sedan sjunka under en tid.

Även om vattennivåerna framöver sjunker något, är tillrinningssystemet känsligt för större nederbördsmängder. Arvika kommun följer kontinuerligt läget och har kontakt med Fortum som reglerar tappningen i Jössefors, vilket är den enskilda faktor som påverkar vattennivån i Glafsfjorden mest.

Tillfällen med höga vattennivåer, som nu, är en påminnelse om behovet av översvämningsskydd. Arbetet med översvämningsskyddet för Kyrkviken pågår och skyddet ska stå färdigt i juni 2020. När översvämningsskyddet är klart kommer det skydda från och med vattennivåer som ligger strax över de vi ser nu och det innebär att större resurser kan läggas på att hantera annan problematik än skyddet av tätorten.

Du kan följa de aktuella vattennivåerna på webbplatsen. På webbplatsen finns också tips för dig som är fastighetsägarePDF och har en fastighet som ligger i riskzonen.

vattendroppe

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2019-12-02