Hela Arvikas översiktsplan har granskats

Artikeln publicerades 18 oktober 2023

Under perioden 22 juni - 30 september var Arvika översiktsplan ute på granskning.

Under granskningen vände man sig till alla som kan ha intresse av översiktsplanen och som vill lämna synpunkter på förslaget. Tack till alla som engagerat sig kring hur vi ska använda mark-och vattenområden i Arvika i framtiden, och hur vi ska skapa förutsättningar för hållbar utveckling och tillväxt.

Nu när granskningsperioden är över sammanställs alla synpunkter och bemöts i ett granskningsutlåtande. Efter det ska översiktsplanen beslutas politiskt. Först i Kommunledningsutskottet, sedan i Kommunstyrelsen och till sist i Kommunfullmäktige. Efter det börjar arbete med att förvalta den gedigna plan vi har tagit fram och sätta siktet på de strategier vi tillsammans har valt att fokusera på. 

Hjälpte informationen på sidan dig?