Håll koll på invasiva arter

Nu när värmen är på gång vaknar även de invasiva arterna till liv. Högsäsongen för invasiva arter sträcker sig från maj till september. Invasiva främmande arter kan skada andra arter och ekosystemet, liksom jord- och skogsbruk. De kan också orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och människor negativt. Därför är det viktigt att ha koll på de olika arterna och hur dessa ska hanteras. I Arvika handlar det främst om jätteloka och jättebalsamin som är EU-klassade, men även blomsterlupin, parkslide, jätteslide, kanadensiskt gullris, gul skunkkalla och sjögull räknas som mycket invasiva.

Mer information om de olika invasiva arterna finns att läsa på webbplatsen.

En undersökning av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten visar att kännedom om begreppet invasiva arter har ökat från 50 procent av samtliga tillfrågade till 84 procent, sedan 2018. Samtidigt har kunskapen om hur man hindrar spridning ökat från 37 till 43 procent. Däremot krävs det än mer kunskap om området. Därför driver Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten för fjärde året en informationssatsning riktad till allmänheten, vilken Arvika kommun medverkar i.

Undersökningen finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om informationssatsningen på Naturvårdsverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skunkkalla

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-20