Håll koll på invasiva arter!

Artikeln publicerades 23 maj 2023

jättebalsamin

Nu när värmen är på gång vaknar även de invasiva arterna till liv. Högsäsongen för invasiva arter sträcker sig från maj till september.

Invasiva främmande arter kan skada andra arter och ekosystemet, liksom jord- och skogsbruk. De kan också orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och människor negativt. Därför är det viktigt att ha koll på de olika arterna och hur dessa ska hanteras. I Arvika handlar det främst om jätteloka och jättebalsamin som är EU-klassade, men även blomsterlupin, parkslide, jätteslide, kanadensiskt gullris, gul skunkkalla och sjögull räknas som mycket invasiva. Mer information om invasiva arter hittar du på vår webbplats.

Hjälpte informationen på sidan dig?