Grävarbeten Solvik-Falleberget

Från i mitten av oktober fram till början av december pågår schaktnings- och elarbeten för att förstärka elnätet i området norra Solvik i Arvika, runt berget mot Falleberget.

Flera grävmaskiner och lastbilar kommer att vara i arbete inom området. Tänk på att hålla ett skyddsavstånd till maskinerna. Återställning kommer att göras så fort som möjligt, men under pågående arbete förekommer det djupa traktorspår i terrängen.

Har du frågor eller funderingar kring arbetet, ring Teknik i Väst, tfn 0570-72 78 36.

schaktning i skogen med grävmaskin

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-11-03