2020-01-13

Gränslös räddningstjänst

Räddningstjänsterna i Sverige behöver öka sin förmåga att leda långvariga, komplexa och storskaliga räddningsinsatser – det visar bland annat erfarenheterna från skogsbränderna 2018. Samtidigt förväntas lagkrav komma om att räddningstjänsten ska upprätthålla en ständigt bemannad ledningscentral.

I maj startar Räddningsregion Bergslagen – en samverkan mellan kommuner i Värmland, Örebro och Dalarna samt norra Dalsland och del av Västmanland om ett gemensamt ledningssystem för samverkansområdet. Arvika kommun är en av de 42 kommuner som förväntas ansluta sig till räddningsregionen, men fler kommuner kan komma att ansluta efter hand. (Se kartan över anslutna kommuneröppnas i nytt fönster.)

Ledningssystemet är gemensamt för de deltagande organisationerna, då det har konstruerats gemensamt, bemannas gemensamt och används gemensamt.

Oavsett kommun- och länsgränser ska den part som drabbas av en olycka få snabb hjälp och undsättning – en gränslös räddningstjänst. De samlade resurserna inom räddningsregionen ger större möjligheter till effektiva insatser över lång tid.

Samarbetet kommer innebära en betydligt kraftfullare ledningsorganisation vid stora insatser och en ständigt bemannad ledningscentral samlokaliserad med SOS Alarm i Örebro. Samarbetet kring Räddningsregion Bergslagen är unikt genom att vara det första sådana samarbetet i Sverige utanför storstadsområdena. Varje kommunal räddningstjänst finns fortfarande kvar i sin respektive kommun, men bidrar till den gemensamma räddningscentralen på olika sätt.

- Det är mycket tillfredsställande att vi nu får till en så omfattande samverkan - Räddningsregion Bergslagen blir en historisk förändring för Värmlands räddningstjänster, säger räddningschef Mattias Larsson.

Kommunstyrelsen tog beslut den 13 januari om att godkänna avtalet för Arvika kommuns medverkan i Räddningsregion Bergslagen, under förutsättning att minst 695 000 invånare ingår i organisationen.

logo räddningsregion Bergslagen

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-01-13