Lyssna på sidan Lyssna
2019-01-30

Gemensam överförmyndarnämnd

Från den 1 januari 2019 har Arvika och Eda kommuner en gemensam överförmyndarnämnd; Arvika-Eda överförmyndarnämnd. Samtidigt byter enheten Överförmyndarnämndens kansli namn till Överförmyndarenheten.

Nytt reglemente och delegeringsordning för nämnden finns publicerade på webbplatsen.

Sidansvarig:

Erika Norqvist

Sidan uppdaterad: 2019-01-30