2019-09-09

Fullmäktige beslutade strategisk plan

Vad är viktigt för Arvika kommuns utveckling och vad ska kommunen satsa på för att nå de målen? Det kan man läsa om i den strategiska planen med budget som Kommunfullmäktige beslutar om varje år – i samband med det tas också beslut om taxor och avgifter för kommande år. Vid Kommunfullmäktigesammanträdet den 26 augusti slogs strategisk plan för 2020-2022 fast.

Inför 2020-2022 konstaterar man att kommuner och regioner går mot tuffare tider som ställer krav på omställningar och effektivisering. Högkonjunkturen börjar mattas av, vilket betyder att arbetsmarknaden och därmed skatteunderlaget försvagas. Det blir fler äldre i samhället, fler barn och färre personer i arbetsför ålder - och vi ska klara av att möta framtida krav som bland annat klimatförändringar, infrastruktur och kommunikation, bostäder och digitaliseringen i samhället.

Samtidigt har kommunerna många utmaningar framför sig med behov av investeringar bland annat i skolor, förskolor, äldre boenden och VA-nät.

Arvika kommuns investeringsplan för perioden 2020-2022 ligger totalt på nästan 322 miljoner kronor - och för det kommande året 43 miljoner. Under 2020 är några av de största investeringarna en ny sorteringsmaskin och bokhyllssystem på biblioteket, bouleplan på Vik, exploateringar som Lycke lastageplats, gång- och cykelvägar, inventarier i förskolor och skolor, fordonsbyte på Räddningstjänsten, IT och datanät. Längre fram i perioden finns medel avsatta för bland annat renovering av simhallens bassäng, ett parkeringsdäck vid Magasinsgatan-Tingsgatan, trafiksäkerhet runt skolor och bostäder, kajer och exploatering av hamnområdet.

Mer information hittar du i den strategiska planen som finns publicerad på webbplatsen.

torget

Sidansvarig:

Birgitta Jansson

Sidan uppdaterad: 2019-09-09