2020-11-11

Framtidens skola tar nästa steg

I Arvika kommun pågår ett omfattande arbete med framtidens skolorganisation - ett arbete som bland annat innefattar byggnationen av den nya högstadieskolan. I arbetet ingår också organisationsförändringar i verksamheterna på Haga-, Agneteberg- och Kyrkebyskolan. Verksamheten Lärande och stöd har nu fått i uppdrag att ta fram ett förslag kring att påbörja förändringarna för att vara färdigt till HT-2021. Att arbetet påskyndas är ett led i att få en budget i balans i verksamheten Lärande och stöd, genom att få ned hyreskostnader för lokaler.

I den organisationsförändring som Kommunfullmäktige fattade beslut om i juni 2019, finns följande åtgärder:

  • Hagaskolan F - årskurs 3 avvecklas och flyttas till Kyrkebyskolan
  • Agnetebergskolans verksamhet avvecklas och flyttas till Kyrkebyskolan
  • Särskolemodulerna vid Agnetebergskolan avvecklas och verksamheten flyttas till Kyrkebyskolan och den nya högstadieskolan
  • Kyrkebyskolan blir en F - årskurs 6-skola, inklusive särskoleverksamhet
  • Agnetebergskolan blir en förskola för max 8 förskoleavdelningar, samt har fritidsverksamhet.
  • Lyran, Syrenen, Dungen och Lergöken är en-avdelningsförskolor som kommer avvecklas och flytta in på Agnetebergskolan.

Utskottet Lärande och stöd ska 25 november ta beslut om Verksamhetsplanen, där det ingår att genomföra dessa ändringar år 2021, enligt tidigare beslut. Efter detta kommer arbetet att påbörjas i samverkan med fackliga representanter och personal.

skolböcker med ett rött äpple ovanpå med grå bakgrund

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-11-11