2020-11-17

Föryngringsavverkning Kärrsmossen

Under vecka 48 påbörjas en föryngringsavverkning med maskin i området kring Mastviken. Arbetet kommer att hålla på några veckor, men beror helt på hur vädret blir.

Åtgärden kommer ske nära olika vandringsstigar, grusvägar och boende. Kartan visar var skogsåtgärden kommer ske. Virket kommer köras ut till uppläggningsplats längs med grusvägen till Koppsäng och transporteras bort därefter. Vi ber dig att vara försiktig när maskinerna arbetar. Tänk på att hålla ett skyddsavstånd på 90 meter till maskinerna när arbete pågår!

Åtgärden ligger inom den fastighet som kommunen nyligen köpte av Prästlönetillgångar i Karlstad stift och det är även de som är ansvariga för åtgärden. Föryngringsavverkningen har varit planerad en längre tid, men på grund av vädret har åtgärden inte kunnat genomföras tidigare. Vi hoppas på att maskinerna ska kunna arbeta utan allt för mycket körskador.

Vill du veta mer eller har frågor, kontakta Jenny Wärnevall, Arvika kommun, tfn 0570-817 60.

karta avverkningsområdet

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-11-17