Förvaltningsrätten prövar överklaganden

Artikeln publicerades 5 april 2023

Förvaltningsrätten kommer att pröva tre av de överklaganden som kommit in om det nya verksamhetsområdet för Högvalta. Övriga 35 överklaganden kommer inte att prövas, då de kommit in för sent till rätten.

Den 30 januari fattade Kommunfullmäktige beslut om att det saknas juridiskt stöd för att Högvaltabor inte ska ingå i verksamhetsområdet för vatten och spillavlopp i Högvalta.

Många Högvaltabor överklagade ärendet till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten meddelar att man kommer att pröva tre av överklagandena i ärendet – medan de övriga 35 inkomna överklagandena inte kommer att prövas, eftersom de kom in för sent. Detta grundar sig på att beslutet är en så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen. Då ska överklagan ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från när ärendet tillkännages på kommunens anslagstavla – i detta fall senast den 2 mars.

I ärenden som rör förvaltningslag eller speciallagstiftning utgår tiden för överklagande från det datum vederbörande får del av beslutet, men i Högvaltaärendet är det kommunallagens regler som används. Vi beklagar att Högvaltabor i det aktuella ärendet fått fel information om hur överklagandetiden ska beräknas.

Arvika kommun väntar nu in förvaltningsrättens beslut i de tre mål som kommer prövas. Vi hänvisar berörda Högvaltabor till den information om möjligheter att klaga, som finns i de handlingar som de fått från förvaltningsrätten.

Hjälpte informationen på sidan dig?