Förvaltningsrätten: Kommunen gjorde inget fel

Arvika kommun gjorde inget fel i sin hantering av ”enkla frågor” och ”allmänhetens fråga” vid fullmäktigesammanträdena den 22 februari respektive den 29 mars 2021. Det slår Förvaltningsrätten i Karlstad fast i sin dom den 12 januari och bifaller därmed inte de överklaganden som gjorts av privatpersoner.

De fyra privatpersonerna hade begärt en så kallad laglighetsprövning - det vill säga en prövning av lagligheten i kommunens beslut - då man ansåg att det begåtts formella fel. Bland annat tog anmälarna upp att en sent inkommen ”allmänhetens fråga” inte behandlades direkt på mötet 29 mars samt att ledamöter inte begärt ordet i vederbörlig ordning liksom att punkter utelämnats ur protokollet i samband att enkla frågor från fullmäktiges ledamöter hanterades vid mötet den 22 februari.

Förvaltningsrätten konstaterar att Kommunfullmäktiges beslut att lägga de enkla frågorna och svaren till handlingarna den 22 februari var inte på något sätt olagligt och att innehållet i protokollet uppfyller de krav för protokoll som ställs i kommunallagen. Förvaltningsrätten anser också att det inte finns något beslut som skulle kunna vara olagligt den 29 mars eftersom det under allmänhetens frågestund inte fattats några beslut. Det är inte heller kommunallagen som reglerar allmänhetens frågestund utan fullmäktiges egen arbetsordning. Därför avslår Förvaltningsrätten även överklagandet som gällde ”enkla frågor”. Förvaltningsrätten konstaterar också att fullmäktiges ordförande inte har brutit mot kommunallagen.

Domen Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. kan du läsa på webbplatsen.

ordförandeklubba på ett bord

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-01-20