Fortsatt nedåtgående trend för Arvika kommun

Artikeln publicerades 20 september 2023

Idag släpptes Svenskt Näringslivs årliga ranking av näringslivsklimatet. Arvika kommun fortsätter den nedåtgående trenden i rankingplacering och landar på plats 286 (2022:283) av totalt 290.

Redan i våras kom en indikation på denna utveckling, då det sammanfattande omdömet, vilket utgör underlag för en tredjedel av rankingens placering, sjönk från 2,79 (2022) till 2,64.

- Att vända en attityd och få effekt av vårt offensiva och enträgna arbete är en långsiktig utmaning och vi kommer fortsätta dialogen och arbetet såväl internt som externt med näringslivsföreträdare i olika forum för att vända trenden, säger biträdande Kommundirektör, Anna Wikstrand.

Undersökningen visar att vi har en förbättringspotential inom områdena service och bemötande vid handläggning av företagsärenden. Vi jobbar aktivt med att förbättra vår dialog med företagen tillsammans med våra förtroendevalda. Stärkta positioner har vi istället fått bland annat inom områdena arbetsmarknad, företagsamhet och entreprenader som alla har en positiv utveckling (statistik från SCB och UC).

Här kan du ta del av alla rankingresultat för Arvika kommun. Länk till annan webbplats.

Om du har frågor, kontakta:

Peter Söderström, kommunalråd,e-post peter.soderstrom@arvika.se tfn 073-280 71 76

Hans Karlsson, kommundirektör, e–post hans.karlsson@arvika.se tfn 073-089 88 32

Anna Wikstrand, biträdande kommundirektör, e-post anna.wikstrand@arvika.se tfn 0570-816 95

Om rankingen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2023 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2023 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Hjälpte informationen på sidan dig?