2020-11-18

Fortsatt närundervisning i gymnasieskolorna

Grundprincipen för gymnasieskolan i Arvika är att det kommer att bedrivas närundervisning som vanligt fram till terminsslut 2020. Det kan bli aktuellt med viss distans, utifrån bedömning på respektive program, men ingen generell distansundervisning är planerad.

Regeringen meddelade idag ett beslut som innebär att en gymnasieskola som är öppen för eleverna delvis kan använda fjärr- och distansundervisning för att undvika trängsel i skolans lokaler. De kommunala gymnasieskolorna har redan idag gjort anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Värmlands riktlinjer.

När det gäller fjärr- eller distansundervisning ska det också övervägas om det är lämpligt att bedriva sådan undervisning med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov.

- Utifrån vårens distansstudier kunde vi konstatera att det är inte optimalt för alla ungdomar att studera på distans, säger Carin Hedengård, gymnasiechef i Arvika kommun. Det blir inte lika lätt att ge rätt stöd till de som behöver det, majoriteten av ungdomarna vill gå till skolan och den fyller en viktig social funktion.

Om smittspridningen skulle ta en ändrad riktning och breda ut sig i våra gymnasieskolor kommer givetvis detta beslut att omprövas.

kvinna med laptop

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-11-18