2021-02-11

Fortsatt delvis distansstudier i våra skolor

Arvika kommun kommer förlänga beslutet om delvis distansundervisning för årskurs 7-8 samt gymnasieskolorna till och med den 7 mars, efter sportlovet. Motivet till beslutet är att motverka trängsel i skolans lokaler, för att på så sätt minska risken för smittspridning.

Solbergagymnasiet och Taserudsgymnasiet

Solbergagymnasiet kommer fortsatt ha ett rullande schema per årskurs. På Taserudsgymnasiet kommer behoven från de olika yrkesprogrammen styra hur den delvisa distansundervisningen kommer se ut. Närundervisning för årskurs 3 kommer att prioriteras på båda skolorna. Detta för att eleverna ska få bästa möjliga förutsättningar för vidare studier.

Gymnasiesärskolan och introduktionsprogrammen omfattas inte av delvis distansundervisning.

Grundskolan årskurs 7-8

Arvika kommun har beslutat att årskurs 7-8 på Centralskolan och Kyrkebyskolan fortsätter med delvis distansundervisning till och med den 7 mars.

Årskurs 9 fortsätter med studier på plats i skolan. Anledningen till att årskurs 9 har studier på plats i skolan är att de ska få bästa möjliga förutsättningar för de vidare studierna som väntar efter årskurs 9.

Elever i grundsärskolan är undantagna distansundervisningen. Elever i behov av särskilt stöd kommer ha möjlighet att få undervisning på skolan, detta görs upp i samråd med skolan.

Centralskolan

Vecka 7
8A, 8B och 8E närundervisning.
7A, 7B och 7E distansundervisning.
8C, 8D, 8F närundervisning tisdag och torsdag, distansundervisning måndag, onsdag och fredag.
7C, 7D, 7F distansundervisning tisdag och torsdag, närundervisning måndag, onsdag och fredag.

Vecka 8
8C, 8D och 8F närundervisning.
7C, 7D och 7F distansundervisning.
8A, 8B och 8E närundervisning måndag, onsdag och fredag, distansundervisning tisdag och torsdag.
7A, 7B och 7E närundervisning tisdag och torsdag, distansundervisning måndag, onsdag och fredag.

Kyrkebyskolan

Vecka 7
Årskurs 7: Distansundervisning tisdag och torsdag enligt schema. Måndag, onsdag och fredag undervisning på plats i skolan.
Årskurs 8: Distansundervisning måndag, onsdag och fredag enligt schema. Tisdag och torsdag undervisning på plats i skolan.

Vecka 8
Årskurs 7: Distansundervisning måndag, onsdag och fredag enligt schema. Tisdag och torsdag undervisning på plats i skolan.
Årskurs 8: Distansundervisning tisdag och torsdag enligt schema. Måndag, onsdag och fredag undervisning på plats i skolan.

Det finns möjlighet för elever som vill att äta lunch att göra det på sin ordinarie skola.

bild på bärbardator i knäet på en person

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-02-11