Fortsatt arbete med ungdomsgården

Artikeln publicerades 12 maj 2023

Arbetet med ungdomsgården fortsätter och nu ska nästa steg tas. Arvika kommun har inlett ett samarbete med Stiftelsen Fryshuset.

Fryshuset är en kunskapsorganisation som utvecklar positiva sammanhang för ungdomar, där lusten att delta och gemensamma passioner överbryggar olikheter och skapar motivation och framtidstro.

Tillsammans kommer vi arbeta för att skapa en bra ungdomsverksamhet där alla ungdomar i Arvika ska ha möjlighet att delta och skapa sig en meningsfull fritid. Samarbetet kommer innebära utbildningar, kompetensstöd och utveckling för personal i Arvika där man bland annat pratar om ungas delaktighet, konfliktlösning, ledarskap, motorburna ungdomar och mångfald. Delar av arbetet kan även vara en hjälp för unga att komma in i exempelvis föreningsliv, organisationer och arbetsmarknad. Arbetet inleds med en träff i mitten på maj där en plan för samarbetet ska tas fram.

Syftet med samarbetet är att få igång bra fritidsverksamheter och aktiviteter med olika aktörer som gemensamt bidrar till ökad trygghet. Det ska ge unga goda förutsättningar att bidra till samhället, att vara medskapande till sin egen positiva uppväxt, ett gott liv och ett hållbart samhälle.

Partnerskapet mellan Arvika kommun och Stiftelsen Fryshuset, som är upphandlat, löper fram till 2025 och det bekostas av kommunledningen.

Hjälpte informationen på sidan dig?