Lyssna på sidan Lyssna
2018-02-28

Förskolan ser en ljusning

Byggnation, nyöppning av verksamhet, flytt och renovering av lokaler har varit en del av förskoleverksamhetens vardag under en längre tid. Nu börjar man se en ljusning och flera av förskolorna har börjat komma på plats i sina lokaler.

Förskolan Båten som är modulförskolan på Rosendal öppnar under vecka 9. Förskolan tar emot 60-70 barn på 4 avdelningar. Fler barn kommer att skolas in under våren och verksamheten beräknas vara fullt utbyggd senare i vår.

Förskolan Lyan i Gunnarskog har nu flyttat in i ombyggda lokaler. Förskoleklassen, fritidshemmet och lågstadiet har flyttat in i de lokaler som högstadiet lämnade. Under hösten har lågstadiebyggnaden renoverats och anpassats till förskolans behov och nu har 3 förskoleavdelningar öppnats i lokalerna.

- Nu finns förskolan i 2 byggnader istället för 4, lokalerna är ljusa och rymliga. Man har även fått ett kök med tillhörande matsal. Utemiljön för hela förskolan byggs nu ihop till en gemensam gård med stora och varierande ytor för barnens aktiviteter, säger barnomsorgschef Elisabet Björklund.

Förskolan Smultronbacken i Vikene har byggts om och anpassats till förskoleverksamhet. Då skolans verksamhet flyttades till Edane fick förskoleverksamheten tillgång till skolans lokaler. Under sommaren 2017 gjordes lite ombyggnationer för att anpassa lokalerna. Från hösten och fram tills nu har verksamheten förändrats och nu finns 3 förskoleavdelningar med en gemensam matsal och andra gemensamma utrymmen. Dessutom har förskolan en fantastisk utemiljö, med stora ytor för lek och aktiviteter.

- I och med förändringen med skolan i Vikene har barnen fått en bra förskolemiljö och väl lämpande lokaler för de yngsta barnen som vi väldigt nöjda med, fortsätter Elisabet.

Vid nya förskolan på Dottängen pågår markarbeten för fullt och beräknad tidpunkt för att kunna ta emot barn är 15 november 2018. Förskolan kommer att ha 6 avdelningar och tar emot cirka 100 barn i de fina nya lokalerna.

- Vi vill tacka alla vårdnadshavare som med stort tålamod har inväntat nybyggen och ombyggnationer för att få plats till sina barn vid våra förskolor, avslutar barnomsorgschef Elisabet Björklund.

Lekande barn

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-02-28