Förlikning efter JO-kritik

Artikeln publicerades 22 maj 2023

Arvika kommun har fått kritik från Justitieombudsmannen (JO) som bedömer att kommunen har förhindrat en persons yttrandefrihet. Anledningen till kritiken är en formulering i en genomförandeplan avseende ”insats kontaktperson” i enlighet med Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I genomförandeplanen har kommunen formulerat sig på ett sådant sätt att det kan tolkas som att man inskränker på personens yttrandefrihet, samt att insatsen kan komma att avslutas.

Kommunen konstaterar att formuleringen är olycklig, men att syftet inte var att hindra personen från att uttrycka sig, utan att skydda uppdragstagare (kontaktperson) från negativa skrivningar i sociala medier.

Oavsett har kommunen fått allvarlig kritik som vi tar till oss och drar lärdom av.

Personen har genom ombud krävt kommunen på ett skadestånd och vi har enats om förlikning. Kommunen ber också aktuell person om ursäkt för upplevelsen av kränkning mot yttrandefriheten.

Hjälpte informationen på sidan dig?