2020-06-03

Företagsklimatet i kommunen 2020

2020 års enkätsvar från Svenskt Näringslivs årliga enkät om företagsklimatet i kommunen, visar på en positiv utveckling av mobilnät och bredband liksom av väg- tåg- och flygförbindelser. Arvika kommun - liksom i totalt 13 av länets 16 kommuner - har annars en liten minskning i resultatet vad gäller synen på företagsklimatet. I tre av kommunerna har företagsklimatet förbättrats.

- Grunden för ett gott företagsklimat är att vi i kommunen erbjuder tillgång till bra bostäder, mark och lokaler, förskolor, skolor, vård, omsorg, infrastruktur och ett aktivt och brett föreningsliv, säger näringslivsutvecklaren Jonas Andersson, Arvika kommun.

- Under 2019 genomförde kommunen många företagsbesök av kommunledning både i staden och på landsbygden. Ett antal företagsträffar genomfördes av oss och tillsammans med andra. Vi marknadsför Arvika som besöksmål både för kommuninvånare och gäster. Under ett antal år har vi satsat på utbyggnad av fiber och under 2019 avsattes medel för upprustning av enskilda vägar.

- Många av företagen i kommunen kommer i kontakt med kommunen i samhällsplaneringsprocessen och i myndighetsutövningen. I dessa relationer är information, rådgivning och rättssäkerhet viktiga ledord. Arvika-Eda Nyföretagarcentrum uppmuntrar nya entreprenörer att utveckla sina idéer. Arvika kommun och Aktiva Arvika bidrar i arbetet med centrumutveckling för handel och restauranger.

Många av enkätfrågorna rör behovet av en god och nära dialog med kommunen.

- Vi vill uppmuntra till goda inspel och idéer om hur vi utvecklar samverkan med våra företagare, säger Jonas. Hör av er till näringslivsutvecklare Jonas Andersson via e-post jonas.andersson@arvika.se eller till bitr kommundirektör Anna Wikstrand via e-post anna.wikstrand@arvika.se.


Enkäten gick ut till 200 företag i Arvika kommun och svar lämnades i början av 2020. 103 företag svarade på enkäten. Fler män än kvinnor svarade och en majoritet av företagen har upp till 25 anställda.

Du hittar enkätresultatet i bifogad pdf-fil.PDF

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-06-03