Fördjupad översiktsplan för Arvika och Jössefors

Artikeln publicerades 4 juli 2024

Nu startar arbetet med en fördjupad översiktsplan för Arvika och Jössefors.

Samhällsbyggnad har precis startat upp arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Arvika och Jössefors. FÖP:ens område är avgränsat till centralorten, ett område som beslutades i och med den nya översiktsplanen för Arvika kommun, som vann laga kraft i mars 2024.

En fördjupad översiktsplan ger en mer detaljerad inriktning för ett specifikt område jämfört med den övergripande översiktsplanen för hela kommunen. Även om en FÖP inte är juridiskt bindande, fungerar den som en viktig vägledning för framtida planering och bygglov.

Under hösten påbörjas tidiga dialoger och samtal, i syfte att samla in så mycket information som möjligt om Arvika och Jössefors. Vi hoppas att många vill vara med och bidra i arbetet!

Hjälpte informationen på sidan dig?