2020-10-21

Förberedelser för staket vid järnvägen

Ett arbete med att sätta upp staket längs järnvägen förbi stadsparken och Sågudden är påbörjat. Vi håller därför just nu på att ta ner buskage och träd längs gång- och cykelbanan mellan Kattviken och järnvägen för att kunna utföra arbetet. Staket sätts upp som en säkerhet för att förhindra spring på spåren.

Vissa av träden kommer att sparas och återplanteras. När staketet väl är på plats kommer det planteras nya gröna växter.

Bro över inlopp till Kattviken i förgrunden och järnvägen i bakgrunden.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-10-21