Förändringar inom förskolan i höst

Inför hösten kommer det att bli en stor minskning av barn som börjar förskolan i Arvika kommun. Det innebär att Lärande och stöd behöver göra vissa förändringar i bemanningen inom barnomsorgen. Tillsvidareanställd personal kommer att behålla sin tjänst inom barnomsorgen i kommunen, men det kan bli aktuellt med förflyttningar mellan olika arbetsplatser. Den ökade grundbemanningen kommer att finnas kvar.

Mindre barnkullar

Anledningen till detta är att barnkullarna minskar och det är betydligt färre barn som börjar förskolan i höst jämfört med hur många som slutar. 295 barn kommer att lämna förskolan för att gå vidare till förskoleklass, medan bara 210 barn föddes under 2021. Det är alltså en skillnad på minst 85 barn, vilket är den största differensen Arvika kommun har haft någonsin. Det innebär att Lärande och stöd behöver minska bemanningen inom barnomsorgen med totalt 17 tjänster.

Frivillighet och turordning

Det finns gott om vikarier inom förskolorna i Arvika kommun, så tillsvidareanställd personal kommer inte att behöva sägas upp. Däremot kommer en del personal att behöva byta arbetsplats, förhoppningsvis på frivillig väg i första hand. I andra hand kommer det bli efter en turordning och det omfattar främst barnskötare, men det kan också bli aktuellt med förskollärare.

Det finns ett stort behov av personal inom vård och omsorg, så det är också tänkbart att Lärande och stöd lånar ut utbildade undersköterskor till vården under det närmaste året.

förskola

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-25