2020-11-05

Fondmedel att söka

Det finns nu möjlighet för alla bosatta inom Arvika kommun att ansöka om bidrag ur Social Samfond 1. Det är verksamheten Lärande och stöd som förvaltar Stiftelsen Social Samfond 1. Fondens ändamål är att bistå personer i behov av vård eller sociala stödåtgärder som stat och kommun inte ska tillgodose med skattemedel. Utdelningen ur fonden görs två gånger per år.

Personer bosatta inom Gunnarskog kan dessutom söka bidrag ur Petter och Olga Anderssons fond.

Ansökan som skickats in senast 4 december 2020 kommer att prövas vid fondförvaltarnas nästa sammanträde. Blanketten finns på www.arvika.se/donationsfonder och kan också beställas via Socialtjänstens reception, tfn 0570-814 01.

höstlöv

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2020-11-05