Fler föreningsbidrag och medel till landsbygdsutveckling fördelades

Artikeln publicerades 5 juni 2024

Vid Kommunledningsutskottets sammanträde den 4 juni togs bland annat beslut om stödet ”särskilt bidrag” till föreningar, upprustningsbidrag för kulturföreningar samt medel för landsbygdsutveckling 2024.

”Särskilt bidrag” ges till större underhållsinsatser eller investeringar av föreningsägda anläggningar och lokaler. Vanligtvis betalas 70 procent av redovisad kostnad ut om ansökan beviljas. Vid bedömningen av ansökan prioriteras verksamhet för barn- och ungdomar, personer med funktionsnedsättning och personer med annan etnisk bakgrund. Man tittar också på om föreningen fått stöd under nuvarande eller föregående år.

Kommunledningsutskottet beviljade 13 föreningar totalt 436 500 kronor i stöd. Det var 18 föreningar som kommit in med ansökningar om stöd till vitt skilda investeringar, allt ifrån anläggande av brygga till larmsystem och inköp av robotgräsklippare.

Upprustningsbidrag till tre föreningar

Kommunledningsutskottet beviljade också tre ansökningar om upprustningsbidrag för kulturföreningar med samlingslokaler. Upprustningsbidraget gäller underhåll och investeringar, i mindre omfattning, av föreningsägda anläggningar och lokaler som är till för allmänheten. De tre föreningarna Bortans bygdegård, Västra Sunds hembygdsgille och Hillringsbergs Folkets Park fick totalt 159 000 kronor.

Stort intresse för medel för landsbygdsutveckling

En miljon kronor finns avsatt 2024 för att främja platsutveckling och näringslivsåtgärder på landsbygden och det finns ett stort intresse (och även många intressanta utvecklingsprojekt) hos föreningar och utvecklingsgrupper på landsbygden. Kommunen finansierar som mest 70 procent av föreningens kostnad och maxgränsen är 70 000 kronor per projekt.

I år kom det in 24 ansökningar från föreningar och organisationer i kommunen. Av dem avslogs fyra ansökningar, eftersom föreningarna tidigare beviljats bidrag eller inte tillhör ”landsbygd”.

Bland projekten finns exempelvis; anläggande av discgolfbana (Bogens Bygdegårdsförening), gångbro över Brunsbergsälven och upprustning av vandringsled (Brunsberg‐Strands Byalag), ”beredskapsträdgård” i Vassvika (Friluftsfrämjandet Arvika‐Sunne) och anläggande av en boulebana (Tallåskyrkan).

Hjälpte informationen på sidan dig?