Fler föreningsbidrag fördelades

På Kommunledningsutskottets möte den 25 maj togs beslut om ytterligare bidrag till kommunens föreningar 2022. Det handlade bland annat om det som kallas för ”Särskilt bidrag” (större insatser eller investeringar av föreningsägda anläggningar och lokaler), verksamhetsbidrag till fritidsföreningar samt upprustningsbidrag för kulturföreningar med samlingslokaler.

”Särskilt bidrag 2022”, på totalt drygt 300 000 kronor, fördelades mellan åtta olika föreningar inom fritidssektorn. När särskilt bidrag beviljas ges det vanligtvis med 70% av den redovisade kostnaden, men bidraget kan vara både högre och lägre än så.

Verksamhetsbidraget till föreningar inom fritidssektorn baseras på den verksamhet som föreningen bedriver för barn och ungdomar i åldern 7-20 år liksom idrott för funktionshindrade. Totalt fördelades drygt en miljon kronor för 2022.

Fem kulturföreningar med samlingslokaler fick bidrag för att rusta upp på olika sätt; Sölje Bygdegårdsförening, Föreningen Bruksgården, Rackstad hembygdsförening, Västra Sunds Hembygdsgille och Mangskogs Folketshusförening. Totalt beviljades 205 000 kronor.

Kommunledningsutskottet beviljade också ett kommunalt bidrag till Föreningen Stavnäs Visklubb på 50 000 kronor för att täcka kostnader i samband med arrangemanget Stavnäs Visfestival den 3 juli.

300 000 kronor ur reinvesteringsbudgeten beviljades också till vattenrening i brukshundsklubbens lokaler samt för upprustning av fågeltornet på Viksholmen.

Kommunen har avsatt en halv miljon kronor 2022 för att främja näringslivsåtgärder och platsutveckling på landsbygd – landsbygdsutvecklingsbidraget. Tanken med bidraget är att förstärka besöksmål, försköna utemiljöer och skapa mötesplatser. Även dessa medel fördelades vid mötet. Intresset för bidraget har varit stort och det blev 12 föreningar av de 19 som sökt, som fick sina ansökningar, helt eller delvis, beviljade.

Prästkragar

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-05-25