Fjärrvärmeutbyggnad vid Rosendal

Artikeln publicerades 25 augusti 2023

kartbild över Rosendal

Vecka 35 startar ett schaktningsarbete för fjärrvärmeutbyggnad i Teknik i Västs kontorslokaler på Rosendal.

Nästa vecka, vecka 35, startar ett schaktningsarbete för fjärrvärmeutbyggnad till kontorsfastigheten på Rosendal. Trafiken på Rosendalsvägen och även Gjutaregatan kan komma att påverkas vid grävning, så var uppmärksam på detta. Arbetet kommer att pågå under några veckor.

Den gula streckade linjen visar sträckan som påverkas av arbetet.

Hjälpte informationen på sidan dig?