Ett varumärke för Arvika

Artikeln publicerades 11 januari 2024

Under 2024 kommer Arvika kommun arbeta fram ett varumärke för Arvika som plats för att använda i kommunikation och marknadsföring. Syftet är att göra Arvika mer attraktivt för fler, och målet att fler ska vilja arbeta och bo i samt besöka Arvika.

- En del kallar det ett platsvarumärke, och det handlar om hur vi profilerar och marknadsför Arvika som plats för att bo, jobba eller besöka, säger Erika Martinsson, kommunikationschef på Arvika kommun.

Varumärket kommer arbetas fram tillsammans med externa aktörer och kommer kunna användas av alla aktörer som vill bidra i kommunikationen och marknadsföringen av Arvika som plats. Till sin hjälp har kommunen en upphandlad leverantör. Dessutom kommer representanter från näringslivet, föreningslivet, besöksnäringen och politiken att bjudas in och det kommer finnas möjlighet för alla som vill att uttrycka vad de tycker är unikt med Arvika i en enkät.

Kompetensutmaningen en drivkraft

Det finns flera utmaningar och möjligheter som ligger bakom arbetet. Kommunen och näringslivet står inför en stor kompetensutmaning och behöver rekrytera många medarbetare de kommande åren. Dessutom har Arvika ett vikande befolkningsunderlag och det finns en potential att stärka turismen ytterligare och få ännu fler besökare till Arvika.

- Målet är att visa upp det vi har i Arvika på ett gemensamt och attraktivt sätt som både kommunen och andra aktörer kan använda sig av för att bidra till marknadsföringen av Arvika som plats, säger Erika Martinsson.

Arbetet är det första steget i ett mer strategiskt varumärkesarbete för att stärka Arvikas attraktionskraft. Platsvarumärket ska bidra till visionen ”Ett Arvika som glöder” som antogs av Kommunfullmäktige 2021. Tanken är att alla aktörer som vill ska kunna använda sig av det nya varumärket. Arbetet påbörjades strax före jul och beräknas ta ungefär ett halvår. I början av året kommer fyra referensgrupper bjudas in för att delta i workshops. Samtidigt kommer enkäten som är öppen för alla att publiceras via arvika.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?