Ett 100-tal björkskott utplanterade

Artikeln publicerades 1 juli 2024

Träden i Arvikas parker och grönområden börjar bli gamla. På prov har nu parkavdelningen planterat ut ett hundratal "bebisbjörkar" på flera platser.

Trotjänarna i Arvikas parker börjar bli till åren, träden är så pass gamla att om 15 år kommer inte så många av de björkar som finns i dag att finnas kvar. Nu testar parkavdelningen att plantera ut björkskott med förhoppningen att de ska slå rot och föryngra trädbeståndet.

- För att slippa köpa dyra, halvstora träd som ska planteras och sedan skötas och vattnas i minst två år och som kanske inte överlever i alla fall, så provar vi nu att sätta små bebisbjörkar som inte behöver någon större skötsel alls, säger Anna Rundin, parkchef i Arvika kommun.

Småttingar på flera platser

Sammanlagt har det planterats ut ett hundratal björkplantor i områdena runt Sågudden, Trefaldighetskyrkan, Norra Esplanaden och i Vågen-parken.

- Om det här fungerar så kommer vi titta på möjligheten att plantera andra sorters "småträd" i våra parkområden, för att på så sätt få en billigare och mindre skötselkrävande föryngring av våra träd, säger Anna Rundin.

Träd är viktiga

Träd hjälper till att sänka temperaturen vid värmeböljor och de hjälper till att samla vatten vid skyfall. De är även boplatser till fåglar och mängder av småkryp och insekter.

- Därför behöver vi se till att vi alltid har en stabil trädstomme i våra parker och grönområden, säger Anna Rundin.

Kontaktperson: Anna Rundin tel: 0570‑816 78

Hjälpte informationen på sidan dig?