Erica blir ny näringslivsutvecklare

I mitten av februari tillträder Erica Öjermark Strzelecka som ny näringslivsutvecklare vid Arvika kommun. Hon kommer närmast från tjänsten som samordnare för studentverksamheten vid Stockholms universitet. Erica har tidigare arbetat med fundraising inom högskolesektorn samt för ideella verksamheter i både Sverige och USA där arbetet gick ut på att få in externa medel till utvalda satsningar och forskningsprojekt.

- Jag ser fram emot att komma igång och kunna bidra till kommunens näringslivsarbetearbete. Det känns extra bra att få göra det i Arvika där jag har mina rötter, säger Erica Öjermark Strzelecka.

Ericas fokus som samordnare för alumnverksamheten vid Stockholms universitet har varit att samverka med studenter i att stötta studenterna på vägen till arbetsmarknaden.

- Jag vill använda min erfarenhet som projektledare, verksamhetsutvecklare och brobyggare för att öka Arvikas konkurrens- och attraktionskraft, säger Erica Öjermark Strzelecka.

Som erfaren projektledare är Erica van att skapa och genomföra aktiviteter och satsningar från ax till limpa.

- A och O är att identifiera målgruppernas behov och förutsättningar för att då kunna se vilka möjligheter som finns och aktiviteter som är ändamålsenliga.

Efter många år som en del av verksamhetsstödet inom en stor, komplex och decentraliserad organisation har hon lärt sig vikten av kontinuerlig, målgruppsanpassad och effektiv kommunikation både internt och externt.

- Det ska vara lätt att göra rätt och man ska som mottagare kunna enkelt förutse och förstå vad man kan få för stöd, hur, och så vidare.

- Det känns bra att ha kunnat rekrytera Erica Öjermark Strzelecka, säger biträdande kommundirektör Anna Wikstrand. Hon kommer in i en tid då vi har goda förutsättningar att satsa på stödet till näringslivet i Arvika. Att utöka möjligheterna för flera företag att etablera sig samt stötta befintliga är en nyckelfråga för Arvika kommun och av avgörande vikt för att samhället ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt.

halvbild på Erica

Erica Öjermark Strzelecka, ny näringslivsutvecklare i Arvika kommun.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2022-01-13