Lyssna på sidan Lyssna
2018-03-27

En skola för var och en

Planen är att den nya högstadieskolan i Arvika ska stå klar hösten 2021. Den fysiska byggnaden för skolan är långt ifrån färdig, men det finns en idé om hur man vill att högstadieskolan ska vara – en pedagogisk verksamhetsidé.

Skolans uppdrag är tydligt; elever ska må bra, lära sig och i ett samspel av lärande och fostran förberedas för ett aktivt medborgarskap vilande på demokratiska värderingar. Utgångspunkten är elevens lärande och resultat.

- För att förtydliga vårt arbete med att skapa en skolverksamhet som utgår från varje elev kommer vi använda oss av tillgänglighetsmodellen från Specialpedagogiska skolmyndigheten som verktyg för organisering och utvärdering av verksamheten, säger Christian Persman, projektledare för nya högstadieskolan.

Fler än 800 personer har deltagit i arbetet med att ta fram idén för skolan – en skola för var och en! Verksamhetsidén är en sammanfattning av de diskussioner och reflektioner som har gjorts bland lärare, skolledare, elevhälsa, elever och ungdomar. Ord som trygghet, gemenskap, delaktighet, närvaro, friutrymmen och aktivitet har lyfts i flera av grupperna och de har satt sin tydliga prägel på verksamhetsidén.

Varför är det viktigt med en idé för skolan redan nu? Christian förklarar:
- Det är de ingångsvärden som bland annat arkitekterna kommer att använda för att skapa skolan, de omvandlar orden till fysiska lokaler, hur vi väljer att organisera personalen, vilket innehåll skolan ska ha och framförallt så är det processen i sig, att ta fram materialet som har varit bra för oss.

Verksamhetsidén finns att läsa i sin helhet på arvika.se/framtidensskola.

Elever vid en dator

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-03-27