En miljon till landsbygds­utveckling fördelades

Artikeln publicerades 9 maj 2023

Det var rekordstort intresse för det dubblade landsbygdsbidraget 2023 - 21 föreningar och utvecklingsgrupper fick sina ansökningar helt eller devis beviljade.

Det årliga landsbygdsbidraget ska främja näringslivsåtgärder och platsutveckling på landsbygd. Vid Kommunledningsutskottets möte den 9 maj fördelades en miljon kronor till föreningar och utvecklingsgrupper i bidrag till landsbygdsutveckling 2023. Tidigare år har den avsatta summan legat på en halv miljon, men intresset för att söka medlen har ökat för varje år. Inte mindre än 33 ansökningar hade kommit in och av dessa blev 21 helt eller delvis beviljade.

- Att det varit så många som har sökt visar på drivkraften och engagemanget som finns i bygderna, säger kommunalrådet Peter Söderström.

Dessa fick bidrag:

 • Mangskogs Folketshusförening - 70 000 (solpanelsanläggning)
 • Gunnarskogs Hembygdsförening - 70 000 (upprustning infart samt gärdsgård)
 • Glava Byalag - 41 000 (mötesplatser)
 • Bakerstugeföreningen Glava Glasbruk - 28 000 (nya bord och stolar)
 • Bogens bygdegårdsförening - 10 500 (flaggstång, underhåll och röjning av skyttevärn)
 • Föreningen Gamla AISare - 70 000 (handikappanpassningar kring Björnmyrastugan)
 • Fredros bygdegårdsförening - 53 200 (energibesparande åtgärder)
 • Älgå Hembygdsförening - 45 150 (förbättringar av husbilsplatser samt utveckling av området kring hembygdsgården)
 • KUIF - 49 000 (upprustning av fastighet)
 • Byggnadsföreningen Thorsborg - 56 100 (upprustning av fastighet)
 • Team Westom - 64 400 (läktare)
 • Team Westom MC - 70 000 (upprustning vid mc‐banan)
 • Rackstad ideella kvarnförening - 51 000 (konstprojekt vid Segerfors kvarn)
 •  Föreningen Bruksgården - 70 000 (pumphus/förråd)
 • Andelsföreningen Bogserbåten Borgvik - 10 000 (ansökan om strandskyddsdispens och vattenverksamhet)
 • Brunskogs Hembygdsförening - 70 000 (sanitetsanläggning för husbilsplatser)
 • Allstakans Byalag - 15 100 (ny badbrygga)
 • Jössefors IK - 70 000 (utveckling av området kring pumptrackbanan)
 • Hillringsbergs Folkets Park - 60 000 (personaltoalett)
 • Mangskogs Hembygdsförening - 17 850 (utveckling vandringsleder)
 • Brunskogs Framtid - 8 700 (upprustning av område kring Brônskebocken)
Hjälpte informationen på sidan dig?