Lyssna på sidan Lyssna
2018-06-04

Eldningsförbud

Länsstyrelsen har fattat beslut om eldningsförbud. Förbudet omfattar hela Värmlands län från och med 24 maj, klockan 08.00, och varar tills vidare. Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar och motsvarande anordning på egen tomtmark.

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap 7 § förordning (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor att förbjuda all eldning utomhus i Värmlands län. Eldning utomhus är endast tillåten på egen tomt i trädgårdsgrill och motsvarande anordning som inte kan överföra värme till brännbart underlag.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningstjänsten i respektive kommun.

English

The County Administration of Värmland made a decision to prohibit open fire in the whole province of Värmland from the 24th May, 8 am. This prohibition is valid until further notice. Fire is only allowed for barbeque in the garden or private ground.

The County Administration refers to chapter 2, 7 § (SFS 2003:789) of The Objective of Civil Protection Act. Open fire is only allowed on private ground and gardens with garden barbeque equipment which cannot lead any heat to flammable substrates.

Any exceptions from the prohibition can be made by the fire department of each community.

Deutsch

Die Kreisverwaltung von Värmland hat ein Feuerverbot verhängt. Das Verbot gilt für ganz Värmland ab dem 24. Mai, 8.00 Uhr und gilt bis auf weiteres. Feuer ist nur für Gartengrille auf privaten Grundstücken erlaubt.

Die Verwaltung bezieht sich auf Kapitel 2, 7 § der Verordnung über die Verhütng von Unfällen und Bränden. Offenes Feuer im Freien ist nur auf privaten Grundstücken auf Gartengrillen oder ähnliche Anordnungen zugelassen, wo keine Wärme auf brennbare Flächen geleitet werden kann.

Ausnahmen vom Feuerverbot können in besonderen Fällen nur von der Feuerwehr in der jeweiligen Gemeinde genehmigt werden.

 

Övriga språk - other languages

Använd webbplatsens Google translate/Use Google translate on the web site.

eldningsförbudsflagga

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-06-04