Elda rätt med ved

Artikeln publicerades 12 januari 2024

Låga temperaturer och höga elpriser gör att många eldar med ved hemma som ett komplement denna vinter. Det kommer också många klagomål om vedeldning till kommunens Miljöstab från oroliga invånare i tätorterna.

Utsläpp från vedeldning handlar inte bara om besvärande lukt utan påverkar hälsan ungefär som passiv rökning med risk för cancer, ökad risk för förkylningar och problem med luftvägarna.

- Braskaminer, kakelugnar, vedspisar och liknande är inte lämpliga att använda för daglig uppvärmning inom tätbebyggt område, eftersom de släpper ut väldigt mycket föroreningar, säger miljöskyddsinspektör Lina Ojala Serrander. Detta gäller även de som uppfyller Boverkets utsläppskrav. De kallas ofta felaktigt "miljögodkända", men är byggda för ren trivseleldning - max 1-2 gånger i veckan vid lämplig väderlek/vind, om du bor i tätorten.

Äldre vedpannor och kombipannor ska bara användas för ren nödeldning. I sådana pannor förbränns veden dåligt och rökgaserna innehåller höga halter av skadliga ämnen.

Här kommer Linas tips om vedelning:

  • Använd bara torr ved. Anpassa mängden efter värmebehovet. Fuktig ved ger dåligt värmeutbyte och stora utsläpp av luftföroreningar.
  • Se till att ha tillräcklig lufttillförsel. Pyrelda inte.
  • En ackumulatortank kopplad till pannan gör stor nytta, eftersom den lagrar värmeenergin i varmvattnet i tanken, vilket gör att du inte behöver elda så ofta.
  • Titta på röken. Är den nästan osynlig och i det närmaste luktfri, så eldar du rätt.
  • Elda med ordentlig glödbädd när ny ved läggs på.
  • Sota ofta. Fråga skorstensfejarmästaren vad som gäller för din panna.
  • Ta hänsyn till dina grannar. Det är du som eldar ved eller andra bränslen som har ansvaret för att dina grannar inte utsätts för olägenhet.

Lina vill också påminna om att det bara är torr ved som får eldas, förutom att man använder lite papper när man tänder sin brasa.

- Det är inte tillåtet att elda med hushållsavfall som till exempel mjölkkartonger, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande.

Mer information om vedeldning finns bland annat på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?