Edwise och Dexter byts ut till Edlevo

Artikeln publicerades 26 oktober 2023

Arvika kommun inför en ny skolplattform för förskolan och grundskolan.

Måndag 30 oktober införs den nya skolplattformen Edlevo för Arvikas förskolor, grundskolor och vuxenutbildningen. Veckan efter, onsdag 8 november, införs Edlevo även för gymnasieskolan i Arvika. Det innebär förändringar och förbättringar i vår digitala service för alla barn, elever, vårdnadshavare och personal.

Förskola

Förskolans verksamhet påverkas inte direkt eftersom funktionaliteten för vårdnadshavare och personal kommer att genomföras först under 2024. Förskolans administratörer kommer däremot börja jobba i plattformen nu. Mer information kommer.

Grundskola

Du som vårdnadshavare i grundskolan har redan använt appen Edlevo sen tidigare och inledningsvis kommer du inte märka så stora förändringar, förutom nytt utseende i Edlevo-appen. De nya funktionerna kommer sedan att aktiveras över tid. Grundskolans personal kommer att gå från att jobba i Edwise till att endast jobba i Edlevo.

Gymnasiet

Gymnasieskolan byter plattform från Dexter till Edlevo. Detta innebär att personal, elever och vårdnadshavare byter miljö och möter en ny produkt med ett nytt utseende och nya funktioner. Du som vårdnadshavare kommer nu att kunna använda appen Edlevo för att följa och stötta ditt barn fram tills hen blir myndig. Du som elev kommer att använda webbplatsen Edlevo för att ta del av information och tjänster.

Vuxenutbildning

I första steget kommer införandet av plattformen endast påverka administratörer och personal. Längre fram kommer bland annat digital ansökning för elever.

Hjälpte informationen på sidan dig?