Det ska vara lätt att göra rätt - förändringar när det gäller insamling av matavfall och förpackningar

Artikeln publicerades 24 november 2023

Sverige ska bli bäst i världen på återvinning. Därför görs nu en rad förbättringar som ska göra det enklare att återvinna.

Det första som händer är att från den 1 januari 2024:

  • Införs obligatorisk sortering av matavfall
  • Kommunerna tar över ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar

Hur påverkar det här dig?

Om du idag inte sorterar matavfall innebär detta att du under 2024 kommer få ett nytt sopkärl. Vi kommer kontakta dig några veckor innan med mer information. När du får ditt sopkärl för sortering av matavfall kommer du att få en lägre kostnad jämfört med det du betalar idag.

Du kommer kunna fortsätta sortera förpackningar på samma sätt som vanligt, det vill säga vid återvinningsstationerna och i de miljöhus som redan finns. Skillnaden blir att du kontaktar vår kundservice på Teknik i Väst om det till exempel är nedskräpat eller om någon behållare är full. Som hyresgäst tar du kontakt med din fastighetsägare.

Förändringarna grundar sig i ett nationellt regeringsbeslut som gäller alla kommuner i Sverige. Du kan läsa mer om vad detta innebär för dig på Teknik i Västs webbplats.

Har du frågor eller funderingar kring detta, ta kontakt med vår kundservice på tfn 0570‑822 00 eller e-post kundservice.teknik@arvika.se.

Hjälpte informationen på sidan dig?