Detaljplan Silon 6 och 7

Artikeln publicerades 15 november 2023

Karta Fors kraftstation

Ett granskningsförslag har tagits fram för detaljplan för fastigheterna Silon 6 och 7, Arvika.

Handlingar finns tillgängliga på webbplatsen under tiden 16 november-7 december 2023 samt i stadshuset, Arvika. Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 7 december till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?