Lyssna på sidan Lyssna
2018-03-26

Detaljplan ny högstadieskola

Nu är det dags för detaljplanen som gör det möjligt för en ny högstadieskola att ställas ut för samråd! Detaljplaneförslaget visar hur en ny högstadieskola kan komma att placeras inom kvarteret Hjorten/Smeden. Planen ger dessutom möjlighet för bostäder i nuvarande Centralskolan och en sporthall.

En arkitektbyrå har arbetat med att beräkna volymer för skolan som ett underlag till detaljplanen. Deras arbete har resulterat i en visualiserad bild över hur en skola i den storleken skulle kunna se ut i kvarteren Hjorten och Smeden.

Det handlar alltså om en idébild av huskropparna och våningsplanen - det finns ännu ingen arkitektritning eller något beslut kring exakt hur skolan ska se ut, varken exteriört eller interiört - inte heller var den ska ligga.

Huskropparna har i idéskisserna placerats tätt utmed gatorna med en innergård i mitten. Man har då utgått från det rutnätsmönster som Arvika historiskt sett är uppbyggt utifrån ända sen den allra första stadsplanen 1811.

Planutställningen pågår 27 mars-20 april och du hittar allt material på webbplatsen. Den 9 april kommer det att bli ett samrådsmöte kring planförslaget och alla intresserade hälsas då välkomna till Centralskolans matsal kl 18.30.

Arkitektbyråns förstudie och annat material finns också på webbplatsen (webbsidan "Framtidens skolorganisation").

skolskiss

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-03-26