Lyssna på sidan Lyssna

Detaljplan Myråsen - Myrängen

Ett förslag till detaljplan för del av Myråsen 1:1 och Myrängen 1 ställs nu ut för granskning. Planförslaget är inte förenligt med översiktsplanen.

Handlingar finns på webbplatsen och finns också utställda på Arvika Bibliotek, Kyrkogatan 39 A samt i stadshuset, Östra Esplanaden 5, plan 2 (entré från stadsparken).

Synpunkter på samrådsförslaget kan lämnas skriftligen senast den 6 april 2018 till; Arvika kommun, 19. Planering och utveckling, 671 81 Arvika eller via formuläret på webbplatsen.

karta

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-03-09