Lyssna på sidan Lyssna
2018-10-01

Detaljplan Krukan och Källaren

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för kvarteren Krukan och Källaren med flera. Planens syfte är att möjliggöra för ny flerbostadsbebyggelse som nyttjar terrängen och tillför gaturummet kvaliteter. Planen vill också trygga kulturhistoriska värden som finns i befintlig bebyggelse.

Handlingar finns bland annat på webbplatsen under samrådsperioden 28 september-22 oktober 2018.

Ett samrådsmöte kommer att hållas den 16 oktober klockan 18.30 i stadshuset. På mötet kommer detaljplaneförslaget att presenteras och det kommer finnas möjlighet till frågor och diskussion. Vi bjuder på fika.

Kartbild

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2018-10-01