Detaljplan Glava Glasbruk

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för Glava Glasbruk. Handlingar finns på webbplatsen under tiden 1-29 november. Digitalt samrådsmöte hålls den 24 november. Synpunkter ska lämnas senast den 29 november.

karta

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-11-02