Detaljplan Fors kraftstation

Artikeln publicerades 8 februari 2023

Karta Fors kraftstation

Ett granskningsförslag till detaljplan har tagits fram för Fors kraftstation del av fastigheten Hillringsberg 4:23.

Handlingar finns tillgängliga på webbplatsen under tiden 9 februari – 2 mars 2023 samt i stadshuset, Arvika. Synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 2 mars till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på webbplatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?