Detaljplan för Körselviken

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för Körselviken, Västra Sund 2:96 med flera. Handingar finns tillgängliga på webbplatsen under tiden 17 september-15 oktober 2021. Synpunkter på granskningsförslaget ska lämnas skriftligen senast den 15 oktober till Arvika kommun, 19. Samhällsbyggnad, 671 81 Arvika eller via formuläret på webbplatsen.

karta Körselviken

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2021-09-16